Co je online marketing?

Online marketing, také se mu říká internetový marketing, jsou různé strategie a formy jak něco propagovat s cílem dosáhnutí zisku. Jde o propagaci, reklamu vaší firmy, vaší osoby, vašich výrobků, zboží nebo nabízených služeb. Název před marketingem ve formě „online“ nebo „internetový“  je proto, že se propagace děje na internetu a pomocí internetu, tedy online.

Účel online marketingu

Hlavním účelem  online marketingu je zisk, zvýšení prodeje zboží nebo služeb, zvýšení povědomí o značce, získávání nových zákazníků nebo budování dlouhodobých vztahů se zákazníky.

Strategie online marketingu

Jde o vymyšlení a návrh určitého plánu, vize, směru k dosažení konkrétních cílů, seznam postupů a praktik jak těchto cílů bude dosaženo, jaké způsoby budou použity k propagaci produktů nebo služeb. Strategie může zahrnovat například, že bude k dosažení cílů použit vyhledávací marketing SEM, obsahový marketing, sociální média, emailový marketing, affiliate marketing.

Typy, techniky, formy, metody a postupy online marketingu:

Navazuje na strategii, jde o konkrétní postup, metodu, kroky, taktiky, nástroje, aby se použila, zavedla, implementovala strategie online marketingu a bylo dosaženo určitého cíle v rámci vymyšlené strategie. Techniky online marketingu zahrnují například analýzu klíčových slov, SEO, tvorbu obsahu, články na web, fotky, videa, bannery, PPC reklamní kampaně ve vyhledávačích, reklamní kampaně a tvoření obsahu na sociálních sítích, emailový marketing, sledování a vyhodnocování výkonu těchto technik pomocí analytických nástrojů.

Vyhledávací marketing v podobě SEO

SEM = Search Engine Marketing – používá se ke zlepšení viditelnosti webových stránek ve výsledcích vyhledávání, existují 2 nejčastější metody, SEO optimalizace a PPC reklama.

SEO = Search Engine Optimization – organické tedy neplacené zlepšení umístění webových stránek ve výsledcích vyhledávání. Jde o postupy a úpravy, které vylepšují obsah webu, strukturu webu a jeho technickou stránku, aby byl web i jeho další stránky indexovány vyhledávači, lépe hodnoceny a více zobrazovány. Zahrnuje analýzu klíčových slov (co lidé vyhledávají, zaměřeno na vaší cílovou skupinu zákazníků), on-page SEO (úpravy obsahu, meta tagů, nadpisů, URL adres, interních odkazů a dalších na webu), off-page SEO, (budování zpětných odkazů (backlinků) a získávání autority a důvěry vašeho webu pomocí externích odkazů z kvalitních webů), technické SEO (rychlost načítání webu, responzivní zobrazení, strukturovaná data, sitemapy atd.), web/eshop je napojen na analytické nástroje, jeho výhon je sledován a vyhodnocován, výsledky lze měřit.

Vyhledávací marketing v podobě PPC

PPC reklama = Pay-Per-Click Advertising – placená forma reklamy, kde platíte za každé kliknutí na vaši reklamu. Nejznámějším nástroje pro PPC reklamu jsou Google Ads, Sklik, Facebook Ads, které umožňují zobrazovat reklamy ve výsledcích vyhledávání (vyhledávací síť) a na partnerských webových stránkách (obsahová síť). Zahrnuje analýzu klíčových slov, sestavení cílových skupin zákazníků, vytvoření reklamních kampaní (textové, obrázkové. pomocí videoreklamy), stanovení rozpočtů a cílů, nastavení cílení reklamy na základě demografických údajů, zájmů, věku, umístění atd., nastavení remarketingu, který umožňuje oslovovat uživatele, kteří již projevili zájem o dané produkty nebo služby, sledování a vyhodnocování účinnosti, analýza a vylepšování metod, jejich efektivity a návratnosti investic.

Obsahový marketing

Obsahový marketing je strategie, která se zaměřuje na vytváření hodnotného kvalitního a zajímavého obsahu pro danou cílovou skupinu zákazníků. Obsah může být v podobě článků, aktualit, novinek, návodů, postupů, videí, obrázků, podcastů, e-knih, sociálních médií atd. a musí odpovídat potřebám a zájmům cílové skupiny. Cílem obsahového marketingu je poskytovat užitečný a relevantní obsah, který oslovuje potřeby a zájmy cílového publika a vytváří dlouhodobé vztahy s potenciálními zákazníky.

Důležité je určit cíle, určit cílovou skupinu zákazníků, jejich potřeby, zájmy a preference, určit klíčová slova, ale také to jak k daným zákazníkům bude obsah doručen, můžeme zvolit webové stránky, sociální média, emailový marketing, podcastové platformy, spolupráci s influencery apod. Obsah he třeba také optimalizovat pomocí meta tagů, nadpisů, URL adres atd. pro zlepšení viditelnosti ve výsledcích vyhledávání. Stanovíme také jak se bude měřit úspěšnost, zapotřebí je sledovat výkon vytvořeného obsahu pomocí analytických nástrojů, jako jsou statistiky návštěvnosti, interakce uživatelů, konverze atd. a na základě analýz dále vylepšit obsahovou strategii a zajistit tak ještě lepší výsledky, zisk a návratnost investic.

SEO optimalizace samotného webu pro vyhledávače

Sociální sítě

Emailový marketing

Affiliate marketing