Přihlášení do administrace WordPress

Abyste se mohli přohlásit do Vašeho webu, je potřeba zadat za Vaši URl adresu webu /wp-admin podívejte se na návod na videu

Video přihlášení do webu WordPress