+420 543 210 162

Nonstop podpora

Klimatizace

Chlazení

Vzduchotechnika

Servisní práce

Vzduchotechnika

Společnost Daimond zajišťuje projektování, dodávku i montáž celého vzduchotechnického systému, a to včetně servisu. Ten umožňuje dostatečnou výměnu vzduchu v požadovaných prostorách. Našich služeb můžete využít jak v bytech či rodinných domech, tak i kancelářích, bazénech či prašných provozech. 

Komplexní systém

Vzduchotechnikou rozumíme komplexní systém, který se v daném prostoru stará nejen o výměnu vzduchu, ale také o jeho ochlazování, ohřev, zvlhčování, odvlhčování a další. Vzduchotechnika výrazným způsobem přispívá ke zdravému bydlení a příjemnému pobytu kdekoliv. Jejím cílem je dosáhnout takové výměny vzduchu, která by byla jak ekologická, tak i ekonomická a hygienická. Nevyužití vzduchotechniky může vést k nepříjemným problémům s plísní a vlhkostí. 

Typy vzduchotechniky

Vzduchotechnika se dělí na několik typů, které mezi sebou lze různě kombinovat. U všech typů je navíc možné vzduch dále upravovat, a to dle potřeb a požadavků zákazníka.

Centrální vzduchotechnika

Vhodné jsou pro budovy s rovnoměrnou tepelnou ztrátou či ziskem tepla a produkcí škodlivin klimatizační zařízení, navíc se jedná o tichý systém s pohodlným ovládáním. Centrální vzduchotechnika může být dvojího typu, přičemž v jednom případě jsou kondenzátor a kompresor umístěny společně a výparník je umístěn zvlášť ve venkovním prostředí, v případě druhém jsou společně umístěny jak kondenzátor a kompresor, tak i výparník. U starší centrální vzduchotechniky je možné nahradit starý kompresor kompresorem modernějším s vysokou účinností. Při rozhodování o pořízení centrální vzduchotechniky hraje klíčovou roli nutnost potrubí rozvedeného po prostoru.

Větrání

Realizace systému pro větrání se provádí za účelem přívodu čerstvého vzduchu do prostoru a odvodu znehodnoceného vzduchu z prostoru ven. Cílem je výměna vzduchu, k zajištění komfortu pak slouží další systémy, například teplovzdušné vytápění. Větrání je zapotřebí jak v obytných domech, tak průmyslových budovách, zemědělských objektech, technologických prostorech či dopravních prostředcích. Při návrhu takového systému je třeba uvažovat průtok venkovního vzduchu a objem daného prostoru. Větrání je charakterizováno intenzitou výměny vzduchu. Společnost Daimond zajišťuje i servisní práce.

Teplovzdušné vytápění

Již zmíněné teplovzdušné vytápění slouží k ohřevu vzduchu v prostoru na požadovanou teplotu, a to přívodem teplého vzduchu ohřívaného například tepelným čerpadlem (vzduch-vzduch) či elektrickým ohřívačem. Jde o jednu z možností ohřevu vzduchu, bez které se větrací systémy často neobejdou. Využívá se zejména v zimních obdobích. Výraznou výhodou teplovzdušného vytápění oproti teplovodnímu vytápění je jeho okamžitá účinnost – topí ihned. Jedná se vedle ohřevu, směšování, vlhčení či odvlhčování o další úpravu vzduchu. Úpravy vzduchu jsou typické nejen při větrání, ale také klimatizaci.

Tepelné čerpadlo je zařízení, které čerpá teplo z jednoho místa na druhé, obvykle z chladnějšího místa na teplejší. Nejčastějším typem je kompresorové tepelné čerpadlo. V současné době se tepelná čerpadla využívají, přičemž nejčastěji jde o tepelná čerpadla země-vzduch a vzduch-vzduch.

KONTAKT

 

Vídeňská 56a, 639 00 Brno

IČ: 60728167

DIČ: CZ60728167

ODKAZY

 

Cookies

Zásady ochrany osobních údajů

+420 543 210 162

Nonstop podpora

info@daimond.cz

© Copyright Daimond – chlazení, spol. s. r. o., webdesign udelam-WEB.cz